Starlight RO > Random Option Costume
Random Option Costume
Description รายละเอียด
  • ระบบแปลกใหม่ ไม่เหมือนใครในการออฟคอสตูม ! !
  • ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมยอดฮิตอย่าง POE
  • ความสามารถออฟจะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับแร่ที่นำมาใช้
  • แร่ออฟคอสตูม สามารถหาได้จากการขุดเหมือง